Innovation

Foto: Camila Swartz

Foto: Camila Swartz

 

 

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka” 

Albert Einstein

 

Här finns några nyttiga sidor om innovation

Svenskt UppfinnareMuseum

Uppfinningar & kreativitet – Tekniska museet

Patent och registreringsverkets hemsida

Svensk Patentdatabas

Här kan du söka pengar från olika stiftelser Stipendielistan