Bokföring

Som företagare är man bokföringsskyldig

Bokföring innebär att det ska finnas skriftligt bevis för alla händelser som påverkar företagets affärer. Dessa bevis kallas verifikationer. Det kan till exempel vara kvitton eller fakturor. Om du inte har någon verifikation för en viss händelse så får du göra en själv. Då kallas den för en bokföringsorder. Att löpande hålla ordning på affärshändelserna genom att skriva upp dem kallas att föra bok (bokföra). Händelserna ska bokföras både i nummerordning, kronologisk ordning och efter vilken sorts händelse det är. För att göra det brukar man använda olika konton.

Ett årsbokslut får du genom att räkna samman alla konton. Bokslutet visar om företaget gått bra eller dåligt och hur mycket tillgångar (pengar, maskiner och liknande) och skulder företaget har.

Att spara alla papper och annat material som du använt i bokföringen är viktigt. Det ska sparas i sju år och det ska vara ordning och reda.

Kom ihåg att den privata ekonomin ska hållas isär från firmans ekonomi. Egna insättningar och uttag i verksamheten ska bokföras.

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.”

Källa: Skatteverket