Olika orsaker till att starta eget

• Familjeskäl
• Arbetslöshet
• Förvärv av företag genom arv eller gåva
• Otrivsel på arbetet
• För att tjäna pengar
• För att kunna bestämma över sitt liv och sin tid
• För att idka välgörenhet eller av altruistiska skäl
• För att prova sina idéer

Att ha en hållbar idé innebär att tänka ut något som ingen annan har eller att etablera en väl beprövad idé som inte redan finns på orten. En bra affärsidé som sätts i verket kan vara en riktigt lönsam affär!